Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

PN-03/19/TM Na dostawę produktów leczniczych

PN-03/19/TM

 

 

Na dostawę produktów leczniczych

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz.1986 t.j.)

Termin składania ofert: 12.02.2019 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Załącznik JEDZ do SIWZ

 


16-01-2019


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


22-01-2019


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 


29-01-2019


› Wyjaśnienia 3 do SIWZ

 


04-02-2019


› Informacja dotycząca treści SIWZ


12-02-2019


› Informacja z otwarcia ofert


13-02-2019


› Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert


19-03-2019


› Zawiadomienie o wyborze ofert oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 15

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia