Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

PN-32/19/ZS/UE Rozbudowa i remont odstojników na ścieki radioaktywne w ramach projektu „Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej (CeDEON). POIŚ działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

PN-32/19/ZS/UE

Rozbudowa i remont odstojników na ścieki radioaktywne w ramach projektu „Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej (CeDEON). POIŚ działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 5.548 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, art. 24aa, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki od nr 1 do nr 4 do SIWZ (zip, 130 MB)

› Pozostałe załączniki do SIWZ


Zmiana terminu składania ofert na dzień 05-03-2019

07-02-2019

› Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia Zmiana Terminu


07-02-2019

› Odwołanie do KIO 06-02-2019

› Informacja o wpłynięciu odwołania


12-02-2019


› Odpowiedzi na odwołanie

› Odpowiedzi na odwołanie

› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 148 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia