Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

PN-170/18/DF Na dostawę: Pakiet nr 1 – Procesora tkankowego; Pakiet nr 2 – Aparatu USG; Pakiet nr 3 – Lamp operacyjnych; Pakiet nr 4 – Stołu operacyjnego

PN-170/18/DF

 

 

Na dostawę:
Pakiet nr 1 – Procesora tkankowego;
Pakiet nr 2 – Aparatu USG;
Pakiet nr 3 – Lamp operacyjnych;
Pakiet nr 4 – Stołu operacyjnego

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, art. 24aa, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Termin składania ofert: 27.12.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Załącznik nr 5 do SIWZ

 


19-12-2018


› Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Zmiana terminu składania ofert na dzień 15.01.2019 r.


27-12-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


28-12-2018


› Modyfikacja tresci SIWZ

› Edytowalny załacznik nr 1,2 pak. 2

 


03-01-2018


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 


11-01-2019


› Sprostowanie-Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do TED

› Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 18.01.2019 r.


14-01-2019


› Informacja o sprostowaniu omyłki w treści SIWZ

› Sprostowanie-Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do TED

Zmiana terminu składania ofert na dzień 21.01.2019 r.


16-01-2019


› Sprostowanie-Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(OJS011-021467-pl)

› Sprostowanie-Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (OJS010-018846-pl)

 


21-01-2019


› Informacja z otwarcia ofert


08-03-2019


› Zawiadomienie o wyborze oferty

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia