Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

  • big_contact-bg67.png
  • big_contact-map1.png
  • big_contact-map2.png

PN-71/18/DW Na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania 39 000 oznaczeń moczu ogólnego w okresie 36 miesięcy wraz z dzierżawą 3 analizatorów (dla 2 lokalizacji) i wyposażeniem dodatkowym dla Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratory

PN-71/18/DW

 

 

Na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania 39 000 oznaczeń moczu ogólnego w okresie 36 miesięcy wraz z dzierżawą 3 analizatorów (dla 2 lokalizacji) i wyposażeniem dodatkowym dla Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.)

Termin składania ofert: 06.07.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Zalacznik nr 1 do SIWZ-JEDZ espd-request

 


04-06-2018


› Edytowalne załaczniki do SIWZ

 


18-06-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Załączniki do SIWZ po modyfikacji

› Edytowalne załączniki do SIWZ po modyfikacji

 


19-06-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ (kompletne)

 


06-07-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


07-08-2018


› Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


21-09-2018


› Ogłoszenieo udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 101 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia