Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

PN-47/18/MS Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń immunoserologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Centrum Onkologii

PN-47/18/MS

 

 

Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń immunoserologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 tj.)

Termin składania ofert: 21.05.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ