Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

PN-42/18/IM-UE Na dostawę 2 akceleratorów dwuenergetycznego z możliwością prowadzenia terapii łukowej pod kontrolą obrazu wraz z wykonaniem robót budowlano - remontowych bunkra

PN-42/18/IM-UE

 

 

Na dostawę 2 akceleratorów dwuenergetycznego z możliwością prowadzenia terapii łukowej pod kontrolą obrazu wraz z wykonaniem robót budowlano - remontowych bunkra

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, art. 24aa, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

 

 

› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ do SIWZ

 


04-04-2018


› Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 


05-04-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Edytowalne załaczniki do SIWZ

 


16-04-2018


› Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 23.04.2018 r.


18-04-2018


› Opublikowane ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszeniao zamówieniu