Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

PN-11/18/MJ/UE Na dostawę: Pakiet nr 1: skaner radio TLC - 1 szt. Pakiet nr 2: wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC - 1 szt. Pakiet nr 3: Komora radiochemiczna z nawiewem laminarnym i osłonami przed promieniowaniem jonizującym - 1 szt.

PN-11/18/MJ/UE

 

 

Na dostawę:
Pakiet nr 1: skaner radio TLC - 1 szt.
Pakiet nr 2: wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC - 1 szt.
Pakiet nr 3: Komora radiochemiczna z nawiewem laminarnym i osłonami przed promieniowaniem jonizującym - 1 szt.

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, art. 24aa, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Termin składania ofert: 19.03.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


09-03-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ

› Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ

 


19-03-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


16-04-2018


› Informacja o wyniku postępowania