Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

PN-192/17/AR Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów medycznych przez okres 36 miesięcy

PN-192/17/AR

 

 

Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów medycznych przez okres 36 miesięcy

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.)

Termin składania ofert: 07.02.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


05-01-2018


› Informacja o modyfikacji SIWZ

› Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

› SIWZ po modyfikacji

 


09-01-2018


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 


24-01-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ


07-02-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


14-02-2018


› Informacja o wyniku postępowania

 


07-03-2018


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia