Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

PN-194/17/MS Dostawa sprzętu endoskopoweg

PN-194/17/MS

 

 

Dostawa sprzętu endoskopowego tj.:
pakiet nr 1 – gastroskop (1 szt.)
pakiet nr 2 – kolonoskop (1 szt.)
pakiet nr 3 – źródła światła (3 szt.)
pakiet nr 4 – procesor obrazu z kablem videoendoskopu i konwerterem złącz (3 szt.)
pakiet nr 5 – aparat eus z przewodem ultrasonograficznym (1 szt.)

realizowana w ramach Projektu p.n.: „Unowocześnienie zasobów infrastrukturalnych Centrum Onkologii-Instytutu poprzez wymianę sprzętu i aparatury medycznej”
nr POIS.09.02.00-00-0036/16

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1, art. 39 oraz art. 24aa procedura „odwrócona”
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 tj.)

Termin składania ofert: 08.02.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


24-01-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


08-02-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


22-02-2018


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów 1-5

 


28-02-2018


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia