Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

PN-185/17/TM Na dostawę produktów leczniczych

PN-185/17/TM

 

Na dostawę produktów leczniczych

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz.1579)

 

Termin składania ofert: 03.01.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


30-11-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


06-12-2017


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

› Formularz cenowy przedmiot zamówienia - Pakiet nr 23 po modyfikacji

 


12-12-2017


› Wyjaśnienia 3 do SIWZ

 


03-01-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


12-01-2018


› Zawiadomienie o wyborze ofert oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 5, nr 12, nr 14, nr 15, nr 34 i nr 35

 


26-02-2018


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia