Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

PN-179/17/TM Na dostawę przyrządów do przygotowywania i podawania onkocytostatyków, kompatybilnych z pompami Alaris

PN-179/17/TM

 

 

Na dostawę przyrządów do przygotowywania i podawania onkocytostatyków, kompatybilnych z pompami Alaris

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz.1579)

Termin składania ofert: 14.12.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


16-11-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


24-11-2017


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 


01-12-2017


› Edytowalny załacznik nr 1-przedmiot zamówienia formularz cenowy-do SIWZ

 


14-12-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


19-12-2017


› Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


12-01-2018


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia