Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-164/17/MJ/P-40, Na dostawę analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji bakterii i grzybów w technice spektrometrii mas (SM)

PN-164/17/MJ/P-40

Na dostawę analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji bakterii i grzybów w technice spektrometrii mas (SM)

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, art. 24aa, 43 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

 

› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


12-10-2017


› Modyfikacja SIWZ

› Załaczniki do SIWZ-modyfikacja

 


13-10-2017


› Załacznik nr 5 do SIWZ-modyfikacja

 


 18-10-2017


› Wyjaśnienia do SIWZ

› Załączniki do SIWZ-modyfikacja

 


25-10-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


31-10-2017


› Wyniki postępowania

 


01-12-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia