Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

PN-151/17/AR, Na dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych

PN-151/17/AR

 

 

Na dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz.1579 t.j.)

Termin składania ofert:14.11.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


18-10-2017


› Informacja o wpłynięciu odwołania

› Treść odwołania

 


25-10-2017


› Odpowiedź zamawiącego na odwołanie

› Informacja o modyfikacji zalączników

› Załączniki nr 1 pak. 2 oraz nr 7 do SIWZ-modyfikacja

 


27-10-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Załącznik nr 4 do SIWZ-modyfikacja

› Sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji

 


27-10-2017


› Edytowalny załącznik JEDZ-modyfikacja

 


30-10-2017


› Opublikowane ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 


14-11-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


19-02-2018


› Informacja o wyniku postępowania