Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-151/17/AR, Na dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych

PN-151/17/AR

 

 

Na dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz.1579 t.j.)

Termin składania ofert:14.11.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


18-10-2017


› Informacja o wpłynięciu odwołania

› Treść odwołania