Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-130/17/MS, Kompleksowa obsługa serwisowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Nowotworów (Zintegrowany System Informatyczny – Centralny Rejestr Nowotworów) w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

PN-130/17/MS

 

 

Kompleksowa obsługa serwisowa systemu informatycznego  Krajowego Rejestru Nowotworów (Zintegrowany System Informatyczny – Centralny Rejestr Nowotworów) w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 tj.)

 

Termin składania ofert: 08.11.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załacznik JEDZ

 


31-10-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


09-11-2017


› Informacja o unieważnieniu postępowania

 


13-11-2017


› Ogłoszenie o unieważnieneiu postępowania