Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-150/17/TM, Na dostawę materiałów opatrunkowych

PN-150/17/TM

 

 

Na dostawę materiałów opatrunkowych

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579)

Termin składania ofert: 08.11.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


12-10-2017


› Wyjaśnienia do SIWZ

 


20-10-2017


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 


08-11-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


21-11-2017


› Informacja o wyborze oferty oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 2