Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-128/17/MS, Dostawa endoprotez poresekcyjnych kończyny dolnej i górnej oraz panewki stawu biodrowego dla Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

PN-128/17/MS

 

 

Dostawa endoprotez poresekcyjnych kończyny dolnej i górnej oraz panewki stawu biodrowego dla Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 tj.)

Termin składania ofert: 06.11.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załacznik JEDZ

 


11-10-2017


› Informacja o zmianie załącznika nr 4 do SIWZ

› Załącznik nr 4 do SIWZ-ZMIANA

 


06-11-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


08-12-2017


› Zawiadomienie o wyborze ofert