Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-137/17/TM, Przetarg na dostawę produktów leczniczych: pakiet nr 1 - Aflibercept i pakiet nr 2 - Pegfilgrastim

PN-137/17/TM

 

 

Przetarg na dostawę produktów leczniczych: pakiet nr 1 - Aflibercept i pakiet nr 2 - Pegfilgrastim

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 04.10.2017r.

› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ:


06-09-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


04-10-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


13-10-2017


› Zawiadomienie o wyborze oferty

 


08-11-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia