Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-127/17/TM, Na dostawę materiałów opatrunkowych

PN-127/17/TM

 

 

Na dostawę materiałów opatrunkowych

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

 

Termin składania ofert: 04.09.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


04-09-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


05-09-2017


› Zawiadomienie o wyborze oferty

 


29-09-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia