Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-106/17/DF, Na dostawę systemów bezigłowych, systemów rampa, kraników oraz strzykawek do cytostatyków (4 pakiety)

PN-106/17/DF

 

 

Na dostawę systemów bezigłowych, systemów rampa, kraników oraz strzykawek do cytostatyków (4 pakiety)

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 31.08.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ


 2017-08-14

 › Wyjaśnienia treści SIWZ

 


 2017-08-21

Zmiana terminu składania ofert na 08.09.2017 r.

 › Modyfikacja treści SIWZ

 › Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 


07-09-2017


› Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Modyfikacja 2 treści SIWZ

› Poprawione załączniki do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 26.09.2017 r.

 


15-09-2017


› Edytowalna wersja załączników do SIWZ

 


19-09-2017


› Edytowalna wersja załaczniki do SIWZ

 


26-09-2017


› Informacja z otwarcia ofert

› Zawiadomienie o unieważnienieu postępowania w zakresie pakietu nr 4

 


10-11-2017


› Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 1, nr 2 i nr 3

 


17-11-2017


› Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w zakresie pakietu nr 5