Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-115/17/TM, Na dostawę produktów leczniczych

PN-115/17/TM

 


Na dostawę produktów leczniczych

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 30.08.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


03-08-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Załącznik nr 1 do wyjaśnień 1 do SIWZ

› Załącznik nr 2 do wyjaśnień 1 SIWZ

 


11-08-2017


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 


30-08-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


12-09-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


06-10-2017


› Zawiadomienie o wyborze ofert oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 13 i nr 34

 


22-11-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia