Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.

PN-109/17/TM, Na dostawę preparatu 18F-FDG (fluorodeoksyglukoza) do diagnostyki nowotworów metodą PET/CT

PN-109/17/TM

 


Na dostawę preparatu 18F-FDG (fluorodeoksyglukoza) do diagnostyki nowotworów metodą PET/CT


w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 17.08.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny formularz JEDZ


 2017-08-17

 › Informacja z otwarcia ofert


 2017-09-01

 › Zawiadomienie o wyborze oferty

 


11-09-2017


› Informacja o wpłynieciu odwołanie

› Treść odwołania

 


26-09-2017


› Informacja o unieważnieniu wyboru oferty

 


09-10-2017


› Zawiadomienie o wyborze oferty

 


19-10-2017


› Informacja o wpłynieciu odwołanie

› Treść odwołania

 


10-11-2017


› Informacja o unieważnieniu wyboru oferty

 


21-11-2017


› Informacja o wpłynięciu odwołania

› Treść odwołania cz. 1

› Treść odwołania cz. 2

› Treść odwołania cz.3

 


07-12-2017


› Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


17-01-2018


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia