Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-12/17/MS, Na usługę kompleksowej obsługi serwisowej systemu informatycznego Simple.ERP wraz z modułami eSimple i Prophix BI w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

PN-12/17/MS

 

 

Na usługę kompleksowej obsługi serwisowej systemu informatycznego Simple.ERP wraz z modułami eSimple i Prophix BI w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 14.08.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ


 2017-08-09

 UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA : 25.08.2017


 2017-08-11


  2017-08-11


06-09-2017


› Informacja o unieważnieniu postępowania

 


19-09-2017


› Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania