Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-66/17/MS, Na zakup urządzeń laboratoryjnych oraz sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

PN-66/17/MS

 

 

Na zakup urządzeń laboratoryjnych oraz sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 14.07.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


10-07-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ


12-07-2017


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 


13-07-2017


› Ogłosznie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert na dzień 19.07.2017 r.


17-07-2017


› Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia ozamówieniu

› Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.07.2017 r.


20-07-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


27-07-2017


› Informacja o wyniku postępowania

 


21-09-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia