Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-88/17/KE, Na usługę przeprowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych i mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy i Programu profilaktyki raka piersi

PN-88/17/KE

 

 

Na usługę przeprowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych i mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy i Programu profilaktyki raka piersi

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załacznik JEDZ

 


14-07-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Edytowalny zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ

 


 17-07-2017


› Załącznik nr 4.2. do SIWZ – wykaz placówek objętych kontrolą w zakresie Pakietu Nr 2

 


 10-08-2017


› Informacja z otwarcia ofert

› Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

 


 23-08-2017


› Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu nr 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 1 zadanie 3

 


 01-09-2017


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie PAKIETU NR 1 ZADANIE NR 1 i 2

 


26-09-2017


› Unieważnienie zadania nr 2 w pakiecie nr 1

 


26-10-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia