Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

PN-89/17/DF, Na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

PN-89/17/DF

 

 

Na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert:07.08.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


11-07-2017


› Modyfikacja treści SIWZ

 


21-07-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Edytowalne załączniki do SIWZ

 


01-08-2017


› Edytowalne załączniki do SIWZ

 


07-08-2017


› Informacja z otwarcia ofert

  


25-08-2017


› Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego i wielokrotnego użytku, w zakresie Pakietów nr 6, 7 i 13

 


04-09-2017


› Informacja o uniewanieniu postpowania w zakresie pakietu nr 1


08-09-2017


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


15-09-2017


› Informacja o unieważnieniu postępowania

 


29-09-2017


› Informacja o wyborze oferty

 


24-11-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia