Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-103/17/TM, Na dostawę produktów leczniczych

PN-103/17/TM

 

 

Na dostawę produktów leczniczych

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 02.08.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załacznik JEDZ

 


30-06-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


07-07-2017


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 


18-07-2017


› Wyjaśnienia 3 do SIWZ

 


02-08-2017


› Informacja z otwarcia ofert


 

11-08-2017


› Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 24, 26 i 27

 


18-08-2017


› Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie pozostałych pakietów oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 13

 


03-10-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia