Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-155/17/DF, Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, przy ul. W. K. Roentgena 5

PN-155/17/DF

 

 

Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, przy ul. W. K. Roentgena 5

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 5 225 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Termin składania ofert:23.10.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


10-10-2017


› Modyfikacja SIWZ

› Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ

 


19-10-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


23-10-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


03-11-2017


› Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadania nr 3 i nr 4

 


06-11-2017


› Informacja o unieważnienieu postępowania w zakresie zadania nr 1 i nr 2

 


14-12-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia