Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-156/17/JP, Przeprowadzenie prac remontowo budowlanych wraz z projektem budowlano - technologicznym pomieszczeń zwierzętarni SPF w Zakładzie Genetyki, Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych na terenie Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie przy ul.

PN-156/17/JP

 

 

Przeprowadzenie prac remontowo budowlanych wraz z projektem budowlano - technologicznym pomieszczeń zwierzętarni SPF w Zakładzie Genetyki, Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych na terenie Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 budynek Diagnostyczno Badawczy

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 5 225 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Termin składania ofert: 20.10.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


20-10-2017


› Zawiadomienie o unieważnienieu postępowania