Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-174/17/DF, Dostawa wyposażenia Zakładu Genetyki, Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych

PN-174 / 17 / DF

 

Dostawa wyposażenia Zakładu Genetyki, Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 02.11.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


02-11-2017


› Informacja z otwarcia ofert

› Zawiadomienie o unieważnienieu postępowania

 


23-11-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia