Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-147/17/AR, Na przegląd i konserwację sprzętów medycznych przez okres 36 miesięcy ( 5 pakietów)

PN-147/17/AR

 

 

Na przegląd i konserwację sprzętów medycznych przez okres 36 miesięcy ( 5 pakietów)

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz.1579 t.j.)

Termin składania ofert: 20.10.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


26-10-2017


› Informacja o unieważnienieu postępowania w zakresie pakietów nr 1,2,3,4,5

 


27-10-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia