Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-166 / 17 / JP, Zakup systemu kontrolowanego zamrażania komórek i tkanek

PN-166 / 17 / JP

Zakup systemu kontrolowanego zamrażania komórek i tkanek

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Termin składania ofert:19.10.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik nr 2 do SIWZ

› Edytowalny załącznik nr 7 do SIWZ

 


19-10-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


26-10-2017


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


28-11-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia