Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-142/17/MS, Na usługę kompleksowej obsługi serwisowej systemu informatycznego Simple.ERP wraz z modułami eSimple i Prophix BI w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

PN-142/17/MS

 

 

Na usługę kompleksowej obsługi serwisowej systemu informatycznego Simple.ERP wraz z modułami eSimple i Prophix BI w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Termin składania ofert: 15.09.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


12-09-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Modyfikacja załacznika nr 1 do SIWZ

 


14-09-2017


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.09.2017 r.


15-09-2017


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

› Modyfikacja 2 załącznika nr 1 do SIWZ

 


20-09-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


28-09-2017


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


13-10-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia