Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-136/17/JP, Na dostawę kardiomonitorów kompaktowych - 4 szt. w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadanie: doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca

PN-136/17/JP

 


Na dostawę kardiomonitorów kompaktowych - 4 szt. w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadanie: doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 17.08.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

Załączniki do SIWZ:


 2017-08-11

› Wyjaśnienia treści SIWZ


 2017-08-17

› Informacja z otwarcia ofert


 2017-08-18

› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


08-09-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia