Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-124/17/MS, Zakup oraz sukcesywną dostawę odczynników do manualnej diagnostyki immunohistochemicznej dla Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

PN-124/17/MS

 


Zakup oraz sukcesywną dostawę odczynników do manualnej diagnostyki immunohistochemicznej dla Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert:09.08.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załaczniki do SIWZ


 2017-08-07

Zmiana terminu składania ofert na 14.08.2017 r.


› I wyjaśnienia treści SIWZ
› załącznik nr 1 do I wyjaśnień treści SIWZ - modyfikacja formularza cenowego w zakresie pakietu nr 3
› załącznik nr 2 do I wyjaśnień treści SIWZ - OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 

 


 2017-08-14


 

Informacja z otwarcia ofert

 


18-09-2017


› Informacja o wyniku postępowania

 


24-10-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia