Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-123/17/AR, Na dostawę wyrobów medycznych – worki do zbiórki moczu

PN-123/17/AR

 

 

Na dostawę wyrobów medycznych – worki do zbiórki moczu

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

 

Termin składania ofert: 16.08.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ


 2017-08-11

› Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Nowy termin składania ofert: 21.08.2017r

  


 2017-08-14

› Wyjaśnienia treści SIWZ


 2017-08-21

› Informacja z otwarcia ofert

 


11-09-2017


› Informacja o wyniku postępowania

 


05-10-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia