Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Usługi społeczne

US-02/17/AR, Na ochronę mienia i obiektów Centrum Onkologii przy ul. W.K. Roentgena 5, ul. W.K. Roentgena 9, ul. Wawelskiej 15 i 15 B w Warszawie na okres 36 miesięcy

US-02/17/AR

 

 

Na ochronę mienia i obiektów Centrum Onkologii przy ul. W.K. Roentgena 5, ul. W.K. Roentgena 9, ul. Wawelskiej 15 i 15 B w Warszawie na okres 36 miesięcy

w trybie procedury zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości szacunkowej powyżej 750 000 EURO
(art. 138g ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 21.07.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


17-07-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Załącznik nr 2 po modyfikacji

› Załącznik nr 7 po modyfikacji

Zmiana terminu składania ofert na dzień 24.07.2017 r.


20-07-2017


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-ogłoszenie opublikowane

 


24-07-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


28-07-2017


› Informacja o wyniku postępowania

 


19-09-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia