Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-118/17/IM, Zakup i montaż klimatyzatorów

PN-118/17/IM

 

 

Zakup i montaż klimatyzatorów

(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 08.08.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


04-08-2017


› Wyjaśnienia tresci SIWZ

 


08-08-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


28-08-2017


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


11-09-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia