Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż cytomammobusu typu LAMBOO T02 wraz z wyposażeniem

OGŁOSZENIE

 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż cytomammobusu typu LAMBOO T02 wraz z wyposażeniem. Rok produkcji 2008.

Wywoławcza cena sprzedaży – 375 000 zł netto.
Wadium – 37 500 zł.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Centrum Onkologii przy ul. W.K. Roentgena 5 w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00, tel. 22 546-31-02.
Dokumenty dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej Instytutu http://www.coi.pl/ dział Zamówienia Publiczne, zakładka „Oferty Sprzedaży”.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż cytomammobusu – nie otwierać przed 6 listopada 2017 r. godz. 10:30” należy składać w Kancelarii Centrum Onkologii przy ul. W.K Roentgena 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert oraz wybór oferenta nastąpi w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 10:30 w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w budynku Krwiodawstwa (KEI) przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie.

Centrum Onkologii zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


>>Specyfikacja sprzedaży

 


16-10-2017


>> Informacja na temat wizji lokalnej

 


06-11-2017


› Protokół dotyczący wyniku przetargu