Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-86/17/DF, Na dostawę zamrażarek (2 pakiety)

PN-86/17/DF

 


Na dostawę zamrażarek (2 pakiety)

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 25.05.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


25-05-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


30-05-2017


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 


07-07-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia