Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-52/17/KE, Wyposażenie OŚRODKA BADAŃ WCZESNEJ FAZY w ramach projektu ONCOTRAIL w przenośny aparat USG, jednostkę centralnego systemu monitorowania, EKG, kardiomonitory i defibrylator

PN-52/17/KE

 

 

Wyposażenie OŚRODKA BADAŃ WCZESNEJ FAZY w ramach projektu ONCOTRAIL w przenośny aparat USG, jednostkę centralnego systemu monitorowania, EKG, kardiomonitory i defibrylator

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert:24.05.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

 


18-05-2017


› Modyfikacja treści SIWZ

› Załącznik nr 5 do SIWZ-modyfikacja

 


23-05-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert na dzień 26.05.2017 r.


26-05-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


06-06-2017


› Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty

 


21-07-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia