Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-54/17/KE, Wyposażenie OŚRODKA BADAŃ WCZESNEJ FAZY w ramach projektu ONCOTRAIL w łóżka szpitalne z wyposażeniem

PN-54/17/KE

 


Wyposażenie OŚRODKA BADAŃ WCZESNEJ FAZY w ramach projektu ONCOTRAIL w łóżka szpitalne z wyposażeniem


w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 16.05.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalne załaczniki do SIWZ

 


08-05-2017


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 


12-05-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji w wersji do edycji

 


18-05-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


30-05-2017


› Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


20-07-2017


› Ogłoszenie o oudzieleniu zamówienia