Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-51/17/DF, Na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (3 pakiety)

PN-51/17/DF

 


Na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (3 pakiety)


w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 25.05.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Formularz JEDZ w wersji edytowalnej

 


12-05-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ


22-05-2017


› Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

 


25-05-2017


› Informacja z otwarcia ofert

› Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (3 pakiety) w zakresie pakietu 1 i 3

 


30-06-2017


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresia pakietu nr 2

 


04-08-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia