Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 41 gości oraz 1 użytkownik.

PN-67/17/TM, Na dostawę produktów leczniczych

PN-67/17/TM

 


Na dostawę produktów leczniczych

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 25.05.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Formularz JEDZ w formie edytowalnej

 


08-05-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ


25-05-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


01-06-2017


› Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


10-07-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia