Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-62/17/KE, Na dostawę odczynników do badań genetycznych metodą MLPA, odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do podstawowej diagnostyki histopatologicznej i cytopatologicznej

PN-62/17/KE

 

Na dostawę odczynników do badań genetycznych metodą MLPA, odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do podstawowej diagnostyki histopatologicznej i cytopatologicznej


w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 25.05.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Załącznik JEDZ

 


18-05-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


26-05-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


17-08-2017


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakietach 2-6

 


07-09-2017


› Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 1

 


25-10-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia