Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 33 gości oraz 1 użytkownik.

PN-42/17/DF, Na zakup i dostawę chłodziarek laboratoryjnych

PN-42/17/DF

 


Na zakup i dostawę chłodziarek laboratoryjnych


w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

 

Termin składania ofert: 26.04.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ
› Załączniki do SIWZ


24-04-2017


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Wyjaśnienia do SIWZ

› Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Zmiana terminu składania ofert na dzięń 28.04.2017 r.


28-04-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


23-05-2017


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


07-07-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia