Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 40 gości oraz 1 użytkownik.

PN-74/17/JP, Usługa cateringowa realizowana na terenie województwa opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, łódzkiego na potrzeby kursów (...)

PN – 74/17/JP

 

Usługa cateringowa realizowana na terenie województwa opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, łódzkiego na potrzeby kursów
pt.: „Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego”, „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” , „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cześć I i II”, „Wywiad i badanie fizykalne”. Kursy realizowane są przez Centrum Onkologii w ramach Projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 21.04.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Załączniki nr 2, 4 i 4.1 do SIWZ w wersji do edycji

 


18-04-2017


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

› Wyjaśnienia treści SIWZ

 


19-04-2014


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ
› Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszeni ao zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert n adzień 24.04.2017 r.


24-04-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


25-04-2017


› Informacja o wyborze oferty

› Informacja o unieważnieniu postępowania

 


14-06-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia