Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

PN-60/17/TM, Na dostawę produktów leczniczych

PN-60/17/TM

 

 

Na dostawę produktów leczniczych

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 18.05.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załaczniki do SIWZ

› Załacznik JEDZ

 


27-04-2017


› Wyjaśnienia do SIWZ


18-05-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


24-05-2017


› Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 4

 


26-05-2017


› Zawiadomienie o wyborze ofert oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 8

 


07-07-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


24-07-2017


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia