Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Sprzedaż cytomammobusu typu LAMBOO T02 wraz z wyposażeniem

OGŁOSZENIE

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż cytomammobusu typu LAMBOO T02 wraz z wyposażeniem. Rok produkcji 2008.

Wywoławcza cena sprzedaży – 740 000 zł netto.
Wadium – 74 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Centrum Onkologii przy ul. W.K. Roentgena 5 w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00, tel. 22 546-31-02.
Dokumenty dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej Instytutu http://www.coi.pl/ dział Zamówienia Publiczne, zakładka „Oferty Sprzedaży”.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż cytomammobusu – nie otwierać przed 20 kwietnia 2017 r. godz. 10:30” należy składać w Kancelarii Centrum Onkologii przy ul. W.K Roentgena 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert oraz wybór oferenta nastąpi w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie.

Centrum Onkologii zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

› Specyfikacja sprzedaży


20-04-2017


INFORMACJA

Do przetargu na sprzedaż cytomammobusu typu LAMBOO T02 wraz z wyposażeniem ogłoszonego przez Centrum Onkologii w dniu 28 marca 2017r. nie przystąpił żaden oferent i nie wpłynęła żadna oferta w terminie wyznaczonym w specyfikacji.