Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

PN-28/17/MJ, Na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora ABL 837 FLEX

 

PN-28/17/MJ

 

 

Na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora ABL 837 FLEX

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


22-03-2017


W załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz cenowy)w kolumnie "nr katalogowy" w pozycjach od 14 do 22 wystąpił pomyłka pisarska. W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1

› Załącznik nr 1-poprawiony

› Załącznik nr 4 do SIWZ


27-03-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


11-04-2017


› Informacja o wyniku postępowania