Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

ZO-7/17/JP,Na wybór Wykonawcy(ów), do przeprowadzenia na terenie województwa mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego,(...)

ZO-7/17/JP

 


Na wybór Wykonawcy(ów), do przeprowadzenia na terenie województwa mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, łódzkiego, zajęć teoretycznych (wykłady i ćwiczenia) objętych programem kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne”, moduł II: „Badanie podmiotowe i przedmiotowe osoby dorosłej w zakresie zaburzonych funkcji narządów i układów”, realizowanego przez Centrum Onkologii w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania ofert:17.03.2017 r.


› Zapytanie ofertowe

› Załączniki do zapytania ofertowego

 


17-03-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


30-03-2017


› Unieważnienie zapytania ofertowego